Borsod-Gömöri Református Egyházmegye

„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Borsod-Gömöri Református Egyházmegye

Pásztor Dániel püspök húsvéti üzenete

„A húsvét a győzelem ünnepe. A győzelem afölött is, hogy nem az emberi gonoszságé az utolsó szó, hanem az Isten szeretetéé. Az Isten szeretete legyőzi az emberi gonoszságot, az emberi gyűlöletet.” – Pásztor Dániel, a Zsinat lelkészi alelnökének és a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökének húsvéti gondolatait hallják.  

Megnyílt

Nagypéntek megváltásunk örömünnepe, amelyre Isten húsvétkor ütötte rá a pecsétet. A nagypénteki evangéliumot hirdeti az a tény is, hogy Jézus halálakor a templom kárpitja kettéhasadt, megnyílt. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének írása a Reformátusok Lapjából.

Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Csendes hétvégét tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Mályiban, a Mécses Központban október 6-án és 7-én. A résztvevők az igei feltöltekezés mellett Kiss László pécsváradi lelkipásztor előadását hallgathatták meg a XVII. és XVIII. század magyar történéseiről református szempontból. Szőnyi Tamás esperes a nyitóáhítatot követően a hagyományoknak megfelelően a fontosabb dátumokról, határidőkről, …

A Lelkészegyesület nyári konferenciája

A Magyar Református Lelkészegyesület 2023. július 31. és augusztus 3. között Sárospatakon tartotta Nyári Konferenciáját a Zsinat Elnökségi Tanácsának támogatásával. A megnyitó a sárospataki templomban volt, igét hirdetett Pásztor Dániel tiszáninneni püspök, a konferenciát Szőnyi Tamás esperes az egyesület elnöke nyitotta meg. A konferencia minden napja áhítattal vette kezdetét, melyeken …