„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
A megoldás a helyi közösségekben van

A megoldás a helyi közösségekben van

Az egyházmegyében folyó tanulmányi munkáról, a lelkészek képzéséről, és a hitoktatást érintő legfontosabb kérdésekről is szó esett a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye közgyűlésén, május 11-én az emődi református templomban.

Csernaburczky Ferenc egyházmegyei gondnok megnyitó szavaiban elmondta, hogy amíg a közegyházban törvények alkotása történik, illetve készülődnek a MRE alkotmányozó zsinatának debreceni alkalmára, a Heidelbergi Káté 450. évfordulójának megünneplésére, addig az egyházmegyében az előző év történésre támaszkodva próbálnak a jelenre koncentrálni, és feladatokat kijelölni a jövő illetően. Kifejtette, hogy az előadók jelentései bármennyire részletesek, és optimizmussal átitatottak is, a várva vált változás gyakran várat magára.

? A problémákra az igazi megoldásokat minden közösség csak maga találhatja meg, és saját tetteivel oldhatja meg azokat! Ennek felismerése a remélt változás elindítója is lehet, mert a felismerést követő tett hozhat eredményeket, akár milyen kicsi is az kezdetben ? hangsúlyozta.

Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese szerint a 2012. évben együtt, és külön-külön is az Isten kegyelmét hordozták, és egy szívvel, lélekkel igyekeztek a szolgálatot betölteni. Az egyházközségek életét van, ahol fogyatkozás, és van, ahol növekedés jellemzi: ?Sokszor csak a kesergés az, ami az osztályrészünk, amit sokszor magunknak választunk, hiszen nem ez bízatott ránk, hanem az, hogy az evangéliumot hirdessük, és a reménységet betöltsük!?

Elmondta továbbá, hogy több helyen intézmények jelentek meg a gyülekezetek területén, melyek ?mozdulásokat? okoztak. Szőnyi Tamás felhívta a figyelmet a tiszáninneni úrvacsorai rend megtartására, beszámolt a gyülekezetlátogatásokról, és ismertette a statisztikai adatokat is.

A közgyűlés folytatásaként a missziói, tanulmányi, katechetikai, diakóniai, ökumenikai, sajtóügyi, énekügyi, szórványügyi, építési és műemléki, illetve a számvizsgálói jelentések hangzottak el.

Kojsza Péter

forrás: www.tirek.hu