„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Alakuló Közgyűlés 2020. december 29.

Egyházmegyei Alakuló Közgyűlés 2020. december 29.

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Elnöksége

Pásztor Erik világi főjegyző, Tirk Tamás egyházmegyei gondnok, Szőnyi Tamás esperes, Kolumbán Gábor lelkészi főjegyző