„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Közgyűlés

Egyházmegyei Közgyűlés

Mezőcsáton tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

 

A nyitóáhítatot követően Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere köszöntötte a közgyűlésen megjelenteket. A számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Csernaburczky Ferenc egyházmegyei gondnok mondta el gondnoki köszöntőjét, majd Szőnyi Tamás esperes kezdte meg a közgyűlés jelentéseinek sorozatát. Jelentését követően a megüresedett egyházmegyei tisztségekre tette meg az Elnökség javaslatát.

Ezt követően vette kezdetét az előadói jelentések sorozata, amelyekből a szünet előtt a tanulmányi-, missziói-, katechetikai jelentést hallgathatta meg a közgyűlés közössége.

A bizottsági jelentések sorát megszakítva ünnepi momentumra került sor, melyben jubileumi életkort megért lelkipásztorokat köszöntöttek:

dr. Benke György és id. Virágh Sándor lelkipásztorok, akitek 85 éves koruk alkalmából köszöntöttek, megköszönték az emlékezést, jó egészséget kívántak a rá gondoló szolgatársainak, akiknek röviden beszéltek korábbi szolgálataikról is.

dr. Horváth Barnabásné lelkipásztort 80 éves kora alkalmából köszöntötték, aki köszönő szavaiban azt emelte ki, hogy most is otthon érzi magát ebben a közösségben, rendszeresen imádságban is hordozva azt.

Kovács Imre lelkipásztor megköszönte a rá való emlékezést, akit szintén 80 éves kora alkalmából köszöntöttek, majd örömét fejezte ki afelett, hogy úgy lehet ebben a közösségben, mint egy nagy családban.

Ezt követően megtörtént az egyházmegyei tisztségviselők titkos szavazással történő választási eljárása.

Még a szünet előtt köszöntötte a közgyűlést Mészáros István zempléni esperes és Ábrám Tibor főgondnok, majd Nagy Ákos Róbert gömöri esperes köszöntését olvasták fel.

A szünet után Dr. Csukás Zoltán, a Választási Bizottság elnöke ismertette az időközi választás eredményét, letették esküjüket az újonnan megválasztott tisztségviselők, folytatódtak az előadói jelentések, majd a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól beérkezett kérések felől határoztak a közgyűlés alkotó tagjai és határoztak a 2017-ben tartandó tanácskozás helyszínéről is, mely Miskolc-Avason lesz.