„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Közgyűlés 2018. május 12.

Egyházmegyei Közgyűlés 2018. május 12.

Miskolcon, a felsővárosi református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

Balajthy József lelkipásztor,egyházmegyei főjegyző nyitóáhítatát követően, a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Csernaburczky Ferenc egyházmegyei gondnok mondta el gondnoki köszöntőjét, majd Szőnyi Tamás esperes kezdte meg a közgyűlés jelentéseinek sorozatát. Jelentését követően a megüresedett egyházmegyei tisztségekre tette meg az Elnökség javaslatát. Megemlékezett a közelmúltban elhunytakról, Kurilla Attila korábbi sajóecsegi lelkipásztorról illetve Dr. Csukás Zoltánról, az egyházmegye Választási Bizottságának elnökéről.

Köszöntések hangzottak el: Pásztor Dániel lelkipásztor, főjegyző az egyházkerület részéről, Mészáros István esperes a Zempléni Ref. Egyházmegye részéről, a felvidéki Gömöri Ref. Egyházmegye részéről pedig dr. Rákos Lóránt mondta el köszöntő gondolatait.

Ezt követően vette kezdetét az előadói jelentések sorozata, amelyekből a szünet előtt a tanulmányi-, missziói-, katechetikai jelentést hallgathatta meg a közgyűlés közössége.

A bizottsági jelentések sorát megszakítva ünnepi momentumra került sor, melyben az elmúlt évben megválasztásra került egyházközségi lelkipásztorok ünnepi beerősítése történt meg.

Ezt követően megtörtént az egyházmegyei tisztségviselők titkos szavazással történő választási eljárása.

A szünet után Tóth Dénes, a Választási Bizottság elnöke ismertette az időközi választás eredményét, letették esküjüket az újonnan megválasztott tisztségviselők, folytatódtak az előadói jelentések, majd a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól beérkezett kérések felől határoztak a közgyűlés alkotó tagjai.