„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Közgyűlés 2020. július 4.

Egyházmegyei Közgyűlés 2020. július 4.

Bőcsön, a református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

Szőnyi Tamás esperes nyitóáhítatát követően, a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Csernaburczky Ferenc egyházmegyei gondnok mondta el gondnoki köszöntőjét.

A köszöntések sorát Nagy-Ákos Róbert, a felvidéki Gömöri Református Egyházmegye esperese nyitotta meg. Őt követte Ábrám Tibor főgondnok a Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége részéről, majd S. Nagy László Győző, Bőcs község polgármestere köszöntötte a közgyűlés közösségét.

A jelentések sorozatát Szőnyi Tamás esperes kezdte meg, melyet követően Mészáros István esperes köszöntése hangzott el a Zempléni Református Egyházmegye képviseletében.

Ezt követően vette kezdetét az előadói jelentések sorozata, amelyekből a szünet előtt a tanulmányi-, missziói-, katechetikai és a szórványügyi jelentést hallgathatta meg a közgyűlés közössége.

Jelentését követően a megüresedett egyházmegyei tisztségekre történő jelölés következett.

A bizottsági jelentések sorát megszakítva ünnepi momentumra került sor, melyben az elmúlt évben megválasztásra került egyházközségi lelkipásztorok ünnepi beerősítése történt meg.

A szünet után megtörtént az egyházmegyei tisztségviselők titkos szavazással történő választási eljárása, majd folytatódtak az előadói jelentések, utána pedig Tóth Dénes lelkipásztor, a Választási Bizottság elnöke ismertette az időközi választás eredményét, letették esküjüket az újonnan megválasztott tisztségviselők, majd a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól beérkezett kérések felől határoztak a közgyűlés alkotó tagjai.

A közgyűlés zárásaként Szőnyi Tamás esperes a vendéglátó Bőcsi Református Egyházközség nevében a közgyűlés közösségét ebédre hívta a bőcsi faluházba.