„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Közgyűlés

Egyházmegyei Közgyűlés

Dédestapolcsányban, a dédesi református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

Szűcs Endre lelkipásztor nyitóáhítatát követően, a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Tirk Tamás egyházmegyei főgondnok mondta el köszöntőjét és nyitotta meg a közgyűlést.

Az esperesi jelentést megelőzően Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a közgyűlés résztvevőit.

Szőnyi Tamás esperes kezdte meg a közgyűlés jelentéseinek sorozatát. Jelentését követően Tirk Tamással a jelölő közgyűlés levezető elnökségének személyeire tettek egyházmegyei elnökségi javaslatot, melyet más javaslat nem lévén, egyhangúlag megszavaztak az alkotó tagok.

A közgyűlés egyhangú szavazással megállapította a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye szavazati számértékét, majd a megüresedett egyházmegyei és egyházkerületi tisztségek esetében került sor a jelölések megtételére.

Köszöntötte a közgyűlést Barna Sándor püspökhelyettes, Dr. Molnár Pál egyházkerületi főgondnok, Nagy Ákos Róbert gömöri esperes, Kusnyír László abaúji esperes, valamint Demeter Zoltán országgyűlési képviselő.

A köszöntéseket követően ünnepi momentumra került sor, melyben az elmúlt évben megválasztásra került egyházközségi lelkipásztorok ünnepi beerősítése történt meg.

A szünet előtt megtörtént a tisztségviselők titkos szavazással történő jelölési, választási eljárása.

A szünetről visszatérve Tóth Dénes lelkipásztor, a Választási Bizottság elnöke ismertette az időközi választás valamint a jelölés eredményét, letették esküjüket az újonnan megválasztott egyházmegyei tisztségviselők.

Az előadói jelentéseket már korábban megkapták a közgyűlés alkotó tagjai, ezért a közgyűlésen a jelentések elfogadása és a hozzászólások megtárgyalása volt napirenden, majd a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól beérkezett kérések felől határoztak a közgyűlés alkotó tagjai.

A közgyűlés zárásaként Szűcs Endre dédesi lelkipásztor a vendéglátó Dédesi Református Egyházközség nevében a közgyűlés közösségét ebédre hívta a művelődési házba.