„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Tanácsülés 2017. május 11.

Egyházmegyei Tanácsülés 2017. május 11.

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye 2017. május 11-én tartotta éves Egyházmegyei Tanácsülését Kazincbarcika-Felsőn.

 

Szőnyi Tamás esperes köszöntő szavai után Kolumbán Gábor Kazincbarcika-felsői lelkipásztor Isten Igéjével bíztatta az egybegyűlteket.

Közös éneklés és imádság után Szőnyi Tamás esperes megnyitotta az Tanácsülést.

A napirendi pontok a hivatalos sorrendben és rend szerint haladtak.

Dr. Demeterné Iski Gizella egyházmegyei számvevő ismertette a 2016. évi zárószámadást valamint a számvizsgálói jelentést, majd Kovács Árpád Ferenc egyházmegyei pénztáros a 2017. évi költségvetést, melyeket a Tanácsülés egyhangúlag elfogadott.

A Tanácsülés megtárgyalta az előadói jelentéseket, melyeket adott téma felelősei ismertettek, felkészülésképpen az Egyházmegyei Közgyűlésre, amely 2017. május 20-án lesz Miskolcon, az avasi református templomban.

A Tanácsülés egy közös ebéddel, imádsággal és Szőnyi Tamás hálaadó záróbeszédével ért véget.