Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Borsod-Gömöri Református Egyházmegye http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=frontpage Thu, 28 May 2020 03:29:55 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management hu-hu A járvány alatt is összetartozunk http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=162:2020-05-25-18-18-39 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=162:2020-05-25-18-18-39
https://drive.google.com/open?id=1nhMIrrGxX_eTHQucKh-PhUlayfkbhHsZ
]]>
admin@bgrem.hu (admin) frontpage Mon, 25 May 2020 18:17:11 +0000
Szóljon a harang! http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=157:2020-05-20-14-14-49 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=157:2020-05-20-14-14-49 Május 22-én, pénteken, illetve június 4-én, csütörtökön szólaltassák meg templomaik harangját a Kárpát-medence összes református gyülekezetében - kéri Zsinatunk Elnökségi Tanácsa.

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) frontpage Wed, 25 Mar 2020 18:57:50 +0000
Áldott Pünkösdi Ünnepeket Kívánunk! http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=112:aldott-puenkoesdi-uennepeket-kivanunk http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=112:aldott-puenkoesdi-uennepeket-kivanunk Kedves Testvérek!

Áldozócsütörtök és Pünkösd közeledtével Isten igéjével köszöntelek benneteket.
Jézus mondja: "Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, ...".
Húsvét előtt meg kellett, hogy értsük, hogy az ajtók bezáródtak gyülekezeteinkben, templomainkban.
Most a helyzetünk változott, de az áldozócsütörtöki, pünkösdi ünnepünk mégsem lesz olyan, mint korábban.
A konfirmációt még mindig el kell napolnunk, lelkészértekezletet nem tartunk, egymásra imádságos lélekkel gondolunk, a Mennybe ment Úr Jézus az első Pünkösdkor elküldte Szentlelkét.
Hisszük, hogy most is vigasztaló és megerősítő Lelkét küldi, ezt kívánjuk is lelkipásztor testvéreinknek, gyülekezeti közösségeinknek.

A Zsinat Elnökségének kérése alapján a Magyar Református Egység napján, 2020. május 22-én pénteken délelőtt 10 órakor illetve 2020. június 4-én csütörtökön, a Nemzeti Összetartozás Napján 16 óra 30 perckor együttesen harangozzunk.

Egyházmegyénk előadói mindannyian elkészítették jelentésüket, ezt a tanácsosoknak e-mailben elküldtük, hogy ezek ismertek legyenek a tanácsülésre, melynek időpontja: 2020. június 3. 9 óra.
Közgyűlést nem tudjuk, hogy mikor tudjuk megtartani, az oda tartozó ügyeket kérjük, hogy terjesszék fel az Esperesi Hivatalba, mert csak azokat tudjuk tárgyalni, amelyek időben beérkeznek.

Ünnepi vázlatokat Áldozócsütörtökre, Pünkösdre és Konfirmációra Pethő Dénes lelkipásztor testvérünk készítette.

2020. május 13-án az Egyházkerület Elnöksége és az egyházmegyék esperesei online megbeszélést tartottak a kialakult helyzettel kapcsolatosan.
A Zsinat Elnökségi Tanácsa rendelkezéseit végigtekintették, és a következő javaslatokkal egészítik ki:
1. Lehet istentiszteletet tartani.
2. Az istentisztelet megtartásával kapcsolatos felelős döntést az egyházközség elnöksége (lelkipásztor és gondnok együtt) hozza meg.
3. Templomban vagy szabad téren az 1,5 m-es védőtávolság betartandó, a maszk viselésével és az általános higiéniai szabályokkal együtt.


A Magyar Református Szeretetszolgálat maszkokat küldött, gyülekezetenként néhány darabot, amelyeket azok számára lehet adni, akik elfelejtettek magukkal hozni az istentiszteletre. A maszkokat eljuttatjuk a gyülekezetekhez.

A pünkösdi ünneppel kapcsolatosan az egyházközség elnöksége (lelkipásztor és gondnok együtt) határozata alapján fog történni az istentisztelet.

Kívánjuk, hogy Isten adjon bölcsességet a döntéshez.

Áldott Ünnepeket kívánva:

Szőnyi Tamás
esperes

]]>
admin@bgrem.hu (admin) frontpage Tue, 10 May 2016 13:47:28 +0000
Nyissák meg a templomokat vidéken! http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2020-05-11-18-37-07 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2020-05-11-18-37-07 Nyissák meg a templomokat vidéken - ezt javasolja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

A testület május 11-i ülésén hozott állásfoglalása szerint

"hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek."

Az Elnökségi Tanács kéri, hogy a tervezett nyári táborokat, konferenciákat, találkozókat a - testület korábbi útmutatásai értelmében - ne szervezzék meg!

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) frontpage Fri, 01 May 2020 06:57:58 +0000
Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2020. február 28-29. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=156:2019-10-22-05-55-41&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=156:2019-10-22-05-55-41&catid=36:beszamolok&Itemid=92 Lelkész-Gondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és gondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban február 28-án és 29-én.

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) frontpage Sat, 29 Feb 2020 01:21:11 +0000
Lelkészi Csendesnap Mályiban 2019. november 29-30. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=154:2019-12-03-11-25-05&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=154:2019-12-03-11-25-05&catid=36:beszamolok&Itemid=92 Lelkészi Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi közössége Mályiban, a Mécses Központban november 29-én és 30-án.

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) frontpage Mon, 02 Dec 2019 01:21:11 +0000
Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2019. október 18-19. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=153:2019-10-22-05-55-41&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=153:2019-10-22-05-55-41&catid=36:beszamolok&Itemid=92 Lelkész-Gondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és gondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban október 18-án és 19-én.

]]> admin@bgrem.hu (admin) frontpage Sun, 20 Oct 2019 01:21:11 +0000 Egyházmegyei Közgyűlés 2019. május 11. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=150:2019-05-15-05-07-53&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=150:2019-05-15-05-07-53&catid=36:beszamolok&Itemid=92  

Alsózsolcán, a református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) frontpage Tue, 14 May 2019 11:22:41 +0000