Beszámolók Borsod-Gömöri Református Egyházmegye http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=36&layout=blog&Itemid=92 Sun, 19 Aug 2018 09:17:05 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management hu-hu Egyházmegyei Közgyűlés 2018. május 12. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=142:egyhazmegyei-koezgyles-2018-majus-12&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=142:egyhazmegyei-koezgyles-2018-majus-12&catid=36:beszamolok&Itemid=92  

Miskolcon, a felsővárosi református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Wed, 16 May 2018 11:22:41 +0000
Egyházmegyei Tanács 2018. április 11. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=141:egyhazmegyei-tanacsueles&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=141:egyhazmegyei-tanacsueles&catid=36:beszamolok&Itemid=92  

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye 2018. április 11-én tartotta Egyházmegyei Tanácsának éves ülését Kazincbarcika-Felsőn.

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Thu, 12 Apr 2018 07:22:41 +0000
Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2017. december 8-9. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=140:lelkesz-gondnoki-csendesnap-malyiban-2017-december-8-9&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=140:lelkesz-gondnoki-csendesnap-malyiban-2017-december-8-9&catid=36:beszamolok&Itemid=92 Lelkész-Gondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és gondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban december 8-án és 9-én.

A pénteki napon Szőnyi Tamás esperes áhítata után tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a gondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, teendőkről. Külön köszöntötte a gondnoki tisztségről leköszönő és az újonnan megválasztott gondnok testvéreket.

Ezt követően Szőnyi Márta egyházmegyei hittan ügyintéző számolt be és adott tájékoztatást az Oktatási Iroda hittanszervezési tevékenységéről.

Az ismertetők sorában a Mediroll Kft. ügyvezető igazgatója következett, aki az automata orgona működését, használatát mutatta be a jelenlévő közel 100 fős közösségnek.

Az este előadásait a vacsorát megelőzően Ábrám Tibor főgondnok nagy érdeklődéssel kísért, Református Oktatási Stratégiáról szóló tájékoztatója, beszámolója zárta.

Szombaton reggel a csendesnap Alexa Gábor alsó- és felsőzsolcai lelkipásztor áhítatával folytatódott, majd Dr. Marjovszky Tibor professzor "Messiási próféciák az Ószövetségben" című előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

Ezen az alkalmon az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, gondnokai és presbiterei vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.

>>> KÉPGALÉRIA <<<

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Sun, 10 Dec 2017 01:21:11 +0000
Lelkészértekezlet 2017. október 16. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=138:lelkeszertekezlet-2017-oktober-16&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=138:lelkeszertekezlet-2017-oktober-16&catid=36:beszamolok&Itemid=92 Reformációra felkészítő lelkészértekezletet tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi közössége 2017. október 16-án Miskolcon.

Az értekezletet megelőzően egy kisebb közösség Szőnyi Tamás esperes vezetésével Martin-Kertvárosban, a Tompa Mihály Könyvtár előtti téren megemlékezett Tompa Mihályról, a 200 éve született költő-lelkipásztorról.

A költő szobrának megkoszorúzása után kezdődött a lelkészértekezlet az egyházkerületi székház nagytermében.

Az áhítatot követően Pethő Dénes lelkipásztor (Igrici) előadása hallgathatta a közösség, az összejövetel esperesi tájékoztatóval zárult.

 

>>> Tompa Mihály 200 éve született ..::.. Elhangzott 2017. október 16-án tartott lelkésztestületi ülésen ..::.. összeállította: Pethő Dénes lelkipásztor (Igrici) <<<

>>> KÉPGALÉRIA <<<

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Tue, 17 Oct 2017 10:50:40 +0000
Egyházmegyei Hálaadó Nap 2017. június 11. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=137:egyhazmegyei-halaado-nap-2017-junius-11&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=137:egyhazmegyei-halaado-nap-2017-junius-11&catid=36:beszamolok&Itemid=92 "Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus." (I. Korinthus 3,11)

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye hálaadó istentiszteleten ünnepelte a Reformáció 500 éves évfordulóját 2017. június 11-én vasárnap délután a Miskolc-belvárosi református templomban.
Az istentiszteleten megemlékeztek az 1567-ben elfogadott Második Helvét Hitvallás 450. évfordulójáról is.
Az istentisztelet első részében a vendéglátó gyülekezet részéről Szabó Sándor lelkipásztor köszöntötte a meghívottakat, a megjelent lelkipásztorokat, egyházközségi közösségeket.
Szőny Tamás esperes köszöntőjét, megemlékezését követően Szabó Sándor Miskolc-belvárosi református lelkipásztor igehirdetését hallgathatták a jelenlévők.

Ezt követően a résztvevők úrvacsorai közösségben adtak hálát Isten megtartó kegyelméért, a jövőbe tekintő hittel.
Az istentiszteleten keretében kötött testvérgyülekezeti megállapodást a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség és a kárpátaljai Szolyvai Református Szórványgyülekezet, mely alapján kölcsönösen látogatják majd egymást és csereszolgálatokkal erősítik a két gyülekezeti közösséget. A kárpátaljaiak nevében Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott püspöke mondott köszönetet.

Az ünneplő gyülekezet több alkalommal magyar reformátorok énekeit hallgathatta Csík Noémi hegedűművész előadásában.
Az ünnepi alkalom a székház nagytermében szeretetvendégséggel zárult.
Köszönjük a vendéglátó Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség odaadó szervezési munkáját.

 

>>> KÉPGALÉRIA <<<

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Tue, 13 Jun 2017 17:02:20 +0000
Egyházmegyei Közgyűlés 2017. május 20. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=136:egyhazmegyei-koezgyles-2017-majus-20&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=136:egyhazmegyei-koezgyles-2017-majus-20&catid=36:beszamolok&Itemid=92  

Miskolcon, az avasi református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Sat, 20 May 2017 11:22:41 +0000
Egyházmegyei Tanácsülés 2017. május 11. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=135:egyhazmegyei-tanacsueles&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=135:egyhazmegyei-tanacsueles&catid=36:beszamolok&Itemid=92  

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye 2017. május 11-én tartotta éves Egyházmegyei Tanácsülését Kazincbarcika-Felsőn.

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Fri, 12 May 2017 07:22:41 +0000
Luther Márton és a reformáció nyomában - 500 évvel később http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=133:luther-marton-es-a-reformacio-nyomaban-500-evvel-kesbb&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=133:luther-marton-es-a-reformacio-nyomaban-500-evvel-kesbb&catid=36:beszamolok&Itemid=92

Luther élete születésétől ismert mindannyiunk előtt. Eislebenben született 1483. november 10-én, Martin Luder néven, majd 1501-től 1505-ig Türingiában, az Erfurti Egyetemen latin nyelvet, retorikát, logikát, fizikát és metafizikát, matematikát, geometriát és csillagászatot tanult. Alaposan megismerte Arisztotelész tanításait.

1505 nyarán, hazaútja során nagy viharba került, és halálfélelmében így könyörgött: "Szent Anna, segíts! Ha élni hagysz, szerzetes leszek." Fogadalmának megfelelően, július 17-én belépett az erfurti Ágoston-rendi remetékhez, ahol a rend előírásait olyan példaszerű szigorral követte, hogy már 1507-ben pappá szentelték, majd 1512-ben a teológia doktora lett.

 

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Tue, 02 May 2017 01:57:10 +0000
Lelkipásztori Csendesnap Mályiban 2017. április 7-8. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=131:lelkipasztori-csendesnap-malyiban-2017-aprilis-7-8&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=131:lelkipasztori-csendesnap-malyiban-2017-aprilis-7-8&catid=36:beszamolok&Itemid=92 Lelkipásztori Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi közössége Mályiban, a Mécses Központban április 7-én és 8-án.

A pénteki napon Szőnyi Tamás esperes áhítatát követően tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok az ősszel esedékes tisztújításról. A kötetlen beszélgetés utolsó részében kérdések hangzottak el a résztvevőktől, egyben kitűnő alkalom volt az együtt gondolkodásra is. Reméljük, hogy ez az este hasznosnak fog bizonyulni a közelgő tisztújítás során. A vacsorát követően az Éltető Lélek Irodalmi Kör "VIA DOLOROSA" című zenés műsorát tekinthették meg a lelkipásztorok.

Szombaton reggel a csendesnap Borbély János Sajószentpéter-nagytemplomi lelkipásztor áhítatával folytatódott, majd Balajthy József lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző "A Húsvét Homiletikuma" című előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

>>> KÉPGALÉRIA <<<

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Sat, 08 Apr 2017 14:21:11 +0000
Lelkipásztori Csendesnap Mályiban 2016. december 9-10. http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=130:lelkipasztori-csendesnap-malyiban-2016-december-9-10&catid=36:beszamolok&Itemid=92 http://bgrem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=130:lelkipasztori-csendesnap-malyiban-2016-december-9-10&catid=36:beszamolok&Itemid=92  

Lelkipásztori Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi közössége Mályiban, a Mécses Központban december 9-én és 10-én. A résztvevők Kocsis Attila lelkipásztor szeretetszolgálati tájékoztatóját és Csoma László deregnyői lelkipásztor előadását hallgathatták meg a két nap alatt.

]]>
admin@bgrem.hu (admin) Beszámolók Sat, 10 Dec 2016 11:21:11 +0000