„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Lelkész-Főgondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és főgondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban 2022. október 7-én és 8-án.

Szőnyi Tamás esperes a nyitóáhítatot követően a hagyományoknak megfelelően a fontosabb dátumokról, határidőkről, és programokról tájékoztatta az egyházmegye gyülekezeteinek jelenlévő képviselőit, valamint beszámolt az egyházmegye és egyházközségei előtt álló teendőkről.

Az előadást követően Kolumbán Gábor lelkipásztor, főjegyző moderálásával fórumbeszélgetés vette kezdetét, ahol számos aktuális kérdés került napirendre és megvitatásra a jelenlévők részéről. A legfontosabb aktualitás a csendesnap időszakában is zajló 2022. évi népszámlálás online kérdőívének kitöltéséhez kapcsolódó teendők számbavétele és az eddigi tapasztalatok összegzése volt.

Szombaton reggel a csendesnap tovább folytatódott Meleg Attila Miskolc-belvárosi lelkipásztor áhítatával, majd Kiss László lelkipásztor előadása hangzott el, mely a “Reformáció és mai kihívásaink” címet viselte.

Ezen az alkalmon idén is az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, főgondnokai és presbiterei vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.