„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2015. április

Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2015. április

Értékes kincseink

Csendes hétvégét tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Mályiban, a Mécses Központban április 24-én és 25-én. A résztvevők az igei feltöltekezés mellett hallhattak az épülő sajóládi templomról, a bibliafordítások társadalmi hatásairól és a református identitás irodalomban való megjelenéséről.

 

Az eseményt Pásztor Dániel egyházkerületi főjegyző talentumokról szóló igehirdetése nyitotta. A sajóvelezdi lelkipásztor Isten gazdag és értékes kincseiről beszélt, amelyeket szétosztott az emberek között. ?Mennyei Atyánk nagyon jól ismeri képességeinket és ezekhez mérten bízta ránk a talentumokat. Csak annyit is kér majd számon, amennyit ránk bízott. Senki nem érezheti magát fölöslegesnek, hiszen minden élet kincseket hordozó élet.?

Az igehirdető hangsúlyozta, hogy kamatoztatnunk kell a talentumokat, mégpedig ott, ahová Isten állított minket, mindenkinek a maga szolgálatában. ? A talentumok sokfélék és különbözőek lehetnek, de mindegyikkel ugyanaz a feladatunk: gyarapítani azokat. Aki pedig nem hajlandó semmit sem tenni Isten országáért és sáfárkodni a talentumokkal, az a példázat szerint gonosz és rest szolga ? mondta.

Szőnyi Tamás borsod-gömöri esperes a hagyományoknak megfelelően a fontosabb dátumokról, határidőkről, és programokról tájékoztatta az egyházmegye jelenlévő képviseletét, de szó esett a nyugdíj befizetésekről és a hittantankönyvek rendeléséről is.

Victor Anna lelkipásztor az épülő sajóládi templom munkálatairól számolt be képeket is mutatva az építkezés aktuális állapotról. Mint ismert, a tavaly október utolsó vasárnapi perselypénzt a borsodi település templomának megépítésére ajánlották fel a magyarországi református gyülekezetek, a munkálatok ősszel kezdődtek és jelenleg is zajlanak. A lelkész köszönetet mondott a sok imádságért és adományért bízva abban, hogy közösen adhatnak majd hálát a megvalósulásért.

A Biblia magyar gondolkodásra, történelem szemléletre, nemzettudatra és irodalomra tett hatásairól beszélt főelőadásának első részében Dr. Győri L. János irodalomtörténész. A magyar-német szakos tanár a bibliafordításokkal kapcsolatos téves mítoszokat próbálta megrengetni. Azt is vizsgálta, hogy a Vizsolyi Biblia alacsony példányszámú megjelenése ellenére hogyan jutott el mégis nagy tömegekhez és váltott ki ekkora hatást nyelvben, kultúrában és erkölcsben. E kapcsán a jeremiádok, feddő és históriás énekek, mint irodalmi műfajok közvetítő szerepét hangsúlyozta.

Előadásának második részében a református identitás szépirodalmi vonatkozásairól beszélt: Móricz Zsigmond, Ady Endre, Arany János és a nemrég elhunyt kolozsvári költő, Lászlóffy Aladár műveiből említve példákat. Szólt egyebek mellett Kálvin János alakjáról a magyar irodalomban és arról is, hogy a református lelkészlak milyen szerepet játszott a kultúrtörténetben.

A csendes hétvégén idén is az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, gondnokai és presbiterei vettek részt.

 

Kojsza Péter

forrás: www.tirek.hu

Szombaton reggel a Lelkész-Gondnoki Csendesnap tovább folytatódott Bundzik Attila Ózd-sajóvárkonyi és sajóivánkai lelkipásztor áhítatával, aki a Kolossé 1:1-8 alapján a hűséges szolgákról szólt a hallgatósághoz. A továbbiakban Dr. Győri L. János folytatta kétszer annyi időben előadását, mint az előző nap.

A résztvevők lelkileg feltöltődve ebéd után hazamentek.