„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2020. február 28-29.

Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2020. február 28-29.

Lelkész-Gondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és gondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban február 28-án és 29-én.


A résztvevők az igei feltöltekezés mellett a pénteki napon Kiss Endre József előadását hallgathatták meg „Trianon újraírt történelme” címmel.

Szőnyi Tamás esperes a nyitóáhítatot követően a hagyományoknak megfelelően a fontosabb dátumokról, határidőkről, és programokról tájékoztatta az egyházmegye gyülekezeteinek jelenlévő képviselőit, valamint beszámolt az egyházmegye és egyházközségei előtt álló teendőkről.

Az előadást követően Szabó Sándor Miskolc-belvárosi lelkipásztor tájékoztatta a jelenlévőket a több, mint száz évvel ezelőtt megjelent Magyarországi Református Egyház Egyetemes Névtáráról.

Szombaton reggel a csendesnap tovább folytatódott Rákosi Réka alacskai lelkipásztor áhítatával, majd Dr. Győrfi Károly előadása hangzott el, mely a „Keresztyénüldözés a 21. század elején” címet viselte.

Ezen az alkalmon idén is az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, gondnokai és presbiterei vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.