„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkészértekezlet

Lelkészértekezlet

Pünkösdre felkészítő lelkészértekezletet tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkipásztori közössége 2022. május 24-én szerdán 9 órától a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházának nagytermében.
 
Szőnyi Tamás esperes nyitóáhítata és tájékoztatója után Vadnai Zoltán lelkipásztor ismertette az egyházkerület előttünk álló programjait.
 
Az előadást megelőzően Hangóné Birtha Melinda adott betekintést a pünkösdi ReFORRÁS készülő számába.
 
Nagy érdeklődéssel várta és figyelte a közösség Mátyás Sándor lelkipásztor: A Pünkösd a Szentlélek ünnepe című előadását.
 
A korábban kiküldött programban még nem szerepelt, azonban lehetőség nyílt meghallgatni Dr. Hecker-Réz Róbert egyetemi docens ismertetőjét a Károli Gáspár Református Egyetem Tanárképző Főiskolájának Diakóniai és Szociálismunkás-képző Intézetében induló képzésekről.
 
Zárásul a közelgő REKIR változások okán Szakácsné Huszti Emma Borsod-gömöri hittanoktatási ügyintéző nyújtott betekintést a megújuló felületen történő adatrögzítéshez.