Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Lelkész-Főgondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és főgondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban március 24-én és 25-én. A pénteki napon Szőnyi Tamás esperes áhítata után tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a főgondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, legfőképpen az idei esztendőben esedékes egyházközségi tisztújításhoz …

Lelkészi Csendesnap

Lelkészi Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi közössége Mályiban, a Mécses Központban december 9-én és 10-én. A pénteki napon az áhítatot követően Szőnyi Tamás esperes adott tájékoztatást az egyházmegyében történt eseményekről, az előttünk álló feladatokról. A tájékoztatót követően Nagy Ákos Róbert gömöri esperes számolt be a felvidéki Gömöri Református …

Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Lelkész-Főgondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és főgondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban 2022. október 7-én és 8-án. Szőnyi Tamás esperes a nyitóáhítatot követően a hagyományoknak megfelelően a fontosabb dátumokról, határidőkről, és programokról tájékoztatta az egyházmegye gyülekezeteinek jelenlévő képviselőit, valamint beszámolt az egyházmegye és egyházközségei előtt álló teendőkről. …

TIREK Bőcsi Idősek Otthona – hálaadó istentisztelet

Tiszáninneni Református EgyházkerületBőcsi Idősek Otthona15 – 10 éves HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 2022. október 3. 10:00 Bőcs, református templom Program:Gyülekező ének 90:1,9Fennálló ének 378:1 (221:1)Nagyének 81:1,2,3Szószéki szolgálat, igehirdetés: Pásztor Dániel püspökÉnek 89:7Igei köszöntő: Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye espereseVisszatekintés: Kovács Katalin intézményvezető, Dr. Czibere Károly, az MRSZ főigazgatója, Nagy László polgármesterLévay …