Borsod-Gömöri Református Egyházmegye

„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Borsod-Gömöri Református Egyházmegye

A Lelkészegyesület nyári konferenciája

A Magyar Református Lelkészegyesület 2023. július 31. és augusztus 3. között Sárospatakon tartotta Nyári Konferenciáját a Zsinat Elnökségi Tanácsának támogatásával. A megnyitó a sárospataki templomban volt, igét hirdetett Pásztor Dániel tiszáninneni püspök, a konferenciát Szőnyi Tamás esperes az egyesület elnöke nyitotta meg. A konferencia minden napja áhítattal vette kezdetét, melyeken …

Egyházmegyei Közgyűlés 2023. június 24.

Hernádkakon, a református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye. Mike Martin lelkipásztor nyitóáhítatát követően, a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Tirk Tamás egyházmegyei főgondnok mondta el megnyitó beszédét, majd köszöntések hangzottak el: Dr. Molnár Pál főgondnok (Tiszáninneni Református Egyházkerület), Mészáros István esperes (Zempléni Református …

Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Lelkész-Főgondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és főgondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban március 24-én és 25-én. A pénteki napon Szőnyi Tamás esperes áhítata után tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a főgondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, legfőképpen az idei esztendőben esedékes egyházközségi tisztújításhoz …

Lelkészi Csendesnap

Lelkészi Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi közössége Mályiban, a Mécses Központban december 9-én és 10-én. A pénteki napon az áhítatot követően Szőnyi Tamás esperes adott tájékoztatást az egyházmegyében történt eseményekről, az előttünk álló feladatokról. A tájékoztatót követően Nagy Ákos Róbert gömöri esperes számolt be a felvidéki Gömöri Református …