Borsod-Gömöri Református Egyházmegye

„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Borsod-Gömöri Református Egyházmegye

TIREK Bőcsi Idősek Otthona – hálaadó istentisztelet

Tiszáninneni Református EgyházkerületBőcsi Idősek Otthona15 – 10 éves HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 2022. október 3. 10:00 Bőcs, református templom Program:Gyülekező ének 90:1,9Fennálló ének 378:1 (221:1)Nagyének 81:1,2,3Szószéki szolgálat, igehirdetés: Pásztor Dániel püspökÉnek 89:7Igei köszöntő: Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye espereseVisszatekintés: Kovács Katalin intézményvezető, Dr. Czibere Károly, az MRSZ főigazgatója, Nagy László polgármesterLévay …

Egyházmegyei közgyűlés

Imolán, a református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye 2022. július 2-án. Szegedi Csaba lelkipásztor nyitóáhítatát követően, a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Tirk Tamás egyházmegyei gondnok mondta el gondnoki megnyitóját. Köszöntések hangzottak el: Pásztor Dániel püspök és Dr. Molnár Pál főgondnok az egyházkerület …

Lelkészértekezlet

Pünkösdre felkészítő lelkészértekezletet tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkipásztori közössége 2022. május 24-én szerdán 9 órától a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházának nagytermében.   Szőnyi Tamás esperes nyitóáhítata és tájékoztatója után Vadnai Zoltán lelkipásztor ismertette az egyházkerület előttünk álló programjait.   Az előadást megelőzően Hangóné Birtha Melinda adott betekintést a pünkösdi …