„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
A Lelkészegyesület nyári konferenciája

A Lelkészegyesület nyári konferenciája

A Magyar Református Lelkészegyesület 2023. július 31. és augusztus 3. között Sárospatakon tartotta Nyári Konferenciáját a Zsinat Elnökségi Tanácsának támogatásával.

A megnyitó a sárospataki templomban volt, igét hirdetett Pásztor Dániel tiszáninneni püspök, a konferenciát Szőnyi Tamás esperes az egyesület elnöke nyitotta meg. A konferencia minden napja áhítattal vette kezdetét, melyeken Lentulai Attila esperes (Győr), Bagi László lelkipásztor (Budapest-Baross tér), Oláh József lelkipásztor (Kisbács) végezték az igei szolgálatot.

A délelőtti órákban olyan előadások várták a konferencia tagjait, mint

Dr. Kis Klára docens, DRHE: Fókusz és profil;

Dr. Enghy Sándor egyetemi tanár, SRTA: Papi szolgálat az Ószövetségben;

Dr. Kustár György docens, SRTA: Lelkipásztori tisztség az Újszövetségben;

Dr. Dienes Dénes egyetemi tanár, SRTA: Lelkipásztori tisztség az egyháztörténelemben.

Az előadások megbeszélése, egyházi életünknek aktuális kérdéseiről folytatott eszmecsere is része volt a délelőtti programoknak, építve a zsinati határozatban is megfogalmazott „Lelkipásztori hivatás” évéhez, mely a konferencia központi témája is volt.

A délutánok folyamán kötetlenebb formában folytatódhatott a beszélgetés, de ajánlott programok is várták a résztvevőket. Többek között a sárospataki vár meglátogatása, városnézés, az iskolakert megtekintése.

A csütörtöki napon, az áhítatot követően megfogalmazásra került a konferencia záró nyilatkozata, mely a köszönetnyilvánítás mellett, a Magyar Református Lelkészegyesület jövőbeni céljait is érintette.

Ezt követően a Kárpát-Medencéből összegyűlt résztvevők a találkozás és a tanulás örömével köszöntek el egymástól, a következő találkozás reményében.