„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Borsod-Gömöri Református Egyházmegye

Új templomok

Arnót

Az arnóti református templom

Az egykori iskolaépület 2002-ben igencsak romos állapotban került a helyi reformátusokhoz, aminek a helyén épült fel a templom.

Miskolc-Avas-Dél

A Miskolc-Avas-déli református templom

A templom alapkövét 2018. április 15-én rakták le. A kívülről vörös téglával borított épület nem klasszikus formájú, leginkább a skandináv országokban látható templomokhoz hasonlít. A felszentelése 2021. november 14-én volt.

Miskolc-Felsőváros

A Miskolc-felsővárosi református templom

A templom terveit Rostás László vezetésével készítették.
Az építészek a paneles környezettel kontrasztos képet adva nyerstéglás falakat és – a régi típusú templomokra utalva – kerített templomot terveztek az új helyre. Az építmény építészetileg három tömbre osztható:
– a kelet-nyugati tengelyű templomépület (altemplommal), amelyhez a torony az északkeleti sarkához épült,
– a templomot körbeölelő, a nyugati oldalon magasabb téglakerítés,
– a kerítés belső, nyugati oldalához illeszkedő kiszolgáló épületek (részben alápincézve, részben tetőtér-beépítéssel).

A kör alakú, tömör téglakerítésen a személybejárat az utcasarok felé nyílik, a torony közelében.
A hívek 2010. decemberében használatba vették.

Miskolc-Tapolca

A Miskolc-tapolcai református templom

A Miskolc-tapolcai református templom építése 2000-ben kezdődött a régi imaház mellett. A templom kör alaprajzú.

Miskolc-Tetemvár

A Miskolc-tetemvári református templom – deszkatemplom

Szeghalmy Bálint Miskolc város építésze nyerte meg az új templom építési pályázatát. Az új deszkatemplomot 1938. szeptember 18-án szentelte fel Farkas István püspök. Beszédében így méltatta a Bató házaspár érdemeit. „Közel hatvan esztendeje annak, hogy a már régóta temetőnkben pihenő két drága szív: nemes Bató István és élete párja, nemes Imre Eszter – egyetlen leányuk elvesztése felett érzett, elviselhetetlennek látszó fájdalomtól gyötört életük – egy imádságos, csendes órájában, könnyeik között, kicsi házukban az Úr dicsőségét látták felragyogni! Hogy élővé legyen a haoltt kedves lányuk – Isten dicsőségére, a miskolci református egyházra haygták, szent célok szolgálatára adván takarékos életük gyümölcsét, nagy értéket jelentő vagyonukat. Ők rendelték a többi meghagyások között azt is, hogy a Deszkatemplom, amaz első helyén álljon örökké. Ha rerongyolódnék, vagy tűz pusztítaná el – alapítványuk terhére – újból fából és deszkából építtessék fel! Mulandó voltunkra gondoltak mind a ketten s azért rendelték, hogy fából építtessék meg az új templom is, eszünkbe juttatván ezzel is, hogy nincs itt e földön állandóság, s átutazók vagyunk ebben a világban. Ötvenzer pengőt juttatott az a két áldott lélek közös alapítványuk jövedelméből eme második ház építésére.” Az 1938-ra felépített deszkatemplom az erdélyi faépítészet egyedi példája lett Magyarországon. Igaz, hogy a templomot 1951-ben belül átalakították, a szószéket a belső nyugati végére helyezték, és szembe fordították vele az ülőpadokat. Ezzel megváltoztatták a hagyományos református templomi belsőt. A kelet-nyugati fekvésű templom délnyugati sarkán állt a 25 m magas fatorony, ez alatt a ravatalozó helyiség, amely alkalmassá tette a város legnagyobb református temetőjében álló templomot a temetési szertartások megtartására. 1997. december 4-én reggelre gyújtogatás következtében leégett a templom, harangja elolvadt. Országos összefogás révén sikerült elérni újjáépítését az előző leégett templom formájában, de annak eredeti belső alakjában. Felszentelése 1999. május 2-án történt ünnepélyes keretek között.

Nyékládháza-Mezőnyék

A Nyékládháza-mezőnyéki református templom

Mezőnyék és Ládháza községeket 1928-ban egyesítették.
Az egyház iskolájának egyik termében tartották az istentiszteleteket 1987-ig. Ekkor egy falusi házat vásároltak, s azt átalakítva rendezték be imatermüket. A harangláb 1929 óta állt az iskola udvaron, 1988-ban áthelyezték az imaház udvarába. 2005-ben ünnepélyes keretek között történt az építendő templom alagsorában az okiratok elhelyezése.
Az új templom felszentelése 2012-ben volt.

Sajólád

A sajóládi református templom

2014-ben vágtak bele az építkezésbe a korábbi imaház helyén, 2017. október 29-én szentelték fel, uyganakkor avatták fel az előtte lévő téren a Kálvin szobrot.

Sajósenye

A sajósenyei ökumenikus keresztyén templom

Önkormányzati tulajdonú, a reformátusok, a római katoikusok és a görög katolikusok együtt használják 2000 óta.

Serényfalva

A serényfalvai református templom

A falu 1560 körül török pusztításnak esett áldozatul. Temploma a XVI. században református használatba került, de később elpusztult. A XVIII. századi katholikus lakosok betelepítése következtében elfogytak a faluból a reformátusok. A jelenlegi csekély számú református hívek 1976-ban vásároltak maguknak egy falusi házat, melyben kis imatermet rendeztek be. 1990-ben templomot építettek.

Szirmabesenyő

A szirmabesenyői református templom

A vasútállomás mellett lakó Boros József felajánlotta háza egyik szobáját istentisztelet céljára, ezt használták 1975. március-1994. december 24-ig. Amikor ezt kinőtte a lélekszámban megszaporodott gyülekezet, 1994. dec. 24-től 2000. aug. 13-ig a község kutúrházában tartották alkalmaikat.
Közben az egyház megvásárolta a község feleslegessé vált moziját, amit templommá alakítottak és a nyugati homlokzat elé 12 m magas tornyot építettek. 2000. augusztus 27-től ott tartják az istentiszteleteket.

Tiszaújváros

A tiszaújvárosi református templom

Ez a hely, ahol most város áll, 1945 előtt Tiszaszederkény község szántóföldje volt. A II. világháború után ennek a helynek a kijelölésével kezdődött meg egy új város építésének munkája.
Templomot a kommunizmus idején nem lehetett építeni. (Mivel volt Magyarországon egy Sztálinváros, ezt az újat a községgel együtt 1970-ben Leninvárosnak nevezték el.) 1990-ben, a kissé megváltozott politikai helyzetben a 30 ezer lakosú Leninváros nevét Tiszaújvárosra változtatták. 1995-re épült német segítséggel a református templom, szentelése és harangavatása október 16-án történt.

A templomokhoz kapcsolódó leírások Várady József templomos könyvei alapján készültek.