„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei alakuló közgyűlést tartottak Bőcsön

Egyházmegyei alakuló közgyűlést tartottak Bőcsön

Megalakult a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye közgyűlése. Szombaton a bőcsi református templomban esküt tettek az egyházi tisztújítás során megválasztott tisztségviselők: Szőnyi Tamás református esperes, Csernaburczky Ferenc főgondnok, Balajthy József lelkészi-, Dr. Benke László világi főjegyző, továbbá a zsinati tagok és póttagok.

Az alakuló ülésen titkos szavazással az egyházmegye jegyzőit, jogtanácsosát, tanácsosait, a bírói testület tagjait, az oktatási és diakóniai intézmények képviselőit és kilenc előadóját – missziói, tanulmányi, katechetikai, sajtóügyi, diakóniai, gyűjteményi és műemléki, énekügyi, szórványügyi, ökumenikai – is megválasztották, és köszönetet mondtak Máthé Botond korábbi egyházmegyei világi főjegyzőnek a szolgálatáért.

Szőnyi Tamás újraválasztott esperes az Európa Rádiónak adott interjúban a következő hat év célkitűzéseiről beszélt. Mint mondta: továbbra is kiemelt figyelmet kap majd a hitoktatás, a lelkészi-gondnoki közösségek összekovácsolása, egymás megismerése, és a hagyományok megőrzése. Ugyanakkor szeretné újragondolni a lelkészértekezletek formáját és időpontját, valamint a „szűkülő pénzügyi lehetőségek miatt az egyházfenntartói járulékok célzatos felhasználását”.

Csernaburczky Ferenc egyházmegyei gondnok megnyitó beszédét a testvériség jegyében tartotta, mint mondta: „mindnyájan Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusban való hit által”. Meglátása szerint az ünnepi alakuló közgyűlés lehetőség a találkozásra és a szolgálatban való megerősödésre. – Ez a szolgálat azonban nem dicsőség és nem érdem. Még csak nem is irigylésre méltó cselekedet. Annál inkább többlet feladat, plusz törődés és munka, ezért nem lehet másképp, csak szeretettel és hittel végezni azt.

A választási eredményeket Dr. Csukás Zoltán tolmácsolta az egybegyűlteknek, aki elmondta: összesen 103 szavazat érkezett a Választási Bizottsághoz, Szőnyi Tamás esperes és Csernaburczky Ferenc 97 szavazatot, Balajthy József lelkészi főjegyző 62 szavazatot és Dr. Benke László világi főjegyző 98 szavazat kapott a gyülekezetektől. A választási eredményt a közgyűlés alkotótagjai egyhangúan megerősítették.

Az egyházmegye közösségét a Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége köszöntötte. Csomós József köszönetet mondott mindazoknak a borsod-gömöri gyülekezeteknek, melyek támogatták püspöki tisztségében, majd áldást kért az egyházmegyében folyó munkára.

Ábrám Tibor főgondnok azt hangsúlyozta, hogy a tisztség nagyobb felelősséget és számon kérhetőséget jelent, ugyanakkor e nélkül is lehet hűségesen végezni a szolgálatot.

Az egyházkerület elnöksége mellett a testvéregyházmegyék esperesei is megfogalmazták jókívánságaikat.

Kojsza Péter

forrás: www.tirek.hu