„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Közgyűlés 2019. május 11.

Egyházmegyei Közgyűlés 2019. május 11.

Alsózsolcán, a református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

Alexa Gábor lelkipásztor, egyházmegyei tanácsos nyitóáhítatát követően, a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Csernaburczky Ferenc egyházmegyei gondnok mondta el gondnoki köszöntőjét, majd köszöntések hangzottak el: Pásztor Dániel lelkipásztor, főjegyző (Tiszáninneni Ref. Egyházkerület), Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Szilágyi László polgármester, Baksy Mária esperes (Abaúji Ref. Egyházmegye), Mészáros István esperes (Zempléni Ref. Egyházmegye) mondta el köszöntő gondolatait.

Szőnyi Tamás esperes kezdte meg a közgyűlés jelentéseinek sorozatát. Jelentésének zárásaként megemlékezett a 2018. évben elhunytakról, Kurilla Attila korábbi sajóecsegi lelkipásztorról, Dr. Csukás Zoltánról, az egyházmegye Választási Bizottságának elnökéről illetve Gere Gáborné korábbi héti és bánrévei lelkipásztorról.

A jelentések felolvasása, megvitatása folytatódott, amelyekből a szünet előtt a tanulmányi-, missziói-, katechetikai- és a diaküniai jelentést hallgathatta meg a közgyűlés közössége.

A bizottsági jelentések sorát megszakítva ünnepi momentumra került sor, melyben az elmúlt évben megválasztásra került egyházközségi lelkipásztorok ünnepi beerősítése történt meg.

Megemlékezés hangzott el báró Vay Miklós halálának 125. évfordulója alkalmából, melyet a templom bejárata mellett található dombormű megkoszorúzása követett.

A szünet után folytatódtak az előadói jelentések, majd a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól beérkezett kérések felől határoztak a közgyűlés alkotó tagjai.