„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Közgyűlés 2021. július 3.

Egyházmegyei Közgyűlés 2021. július 3.

Sajóvámoson, a református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.
 
Szabó Zoltán Sándor lelkipásztor nyitóáhítatát követően, a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után Tirk Tamás egyházmegyei gondnok nyitotta meg a közgyűlést.


A köszöntések sorát Váradi Lajos, Sajóvámos község polgármestere nyitotta meg. Őt követte Pásztor Dániel püspök a Tiszáninneni Református Egyházkerület részéről, majd Kusnyír László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese köszöntötte a közgyűlés közösségét. Végül, de nem utolsó sorban Dr. Molnár Pál, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka mondta el köszöntőjét. A felvidéki Gömöri Ref. Egyházmegye elöljárói személyesen nem tudtak részt venni a közgyűlésen, így e-mailben érkezett köszöntésük felolvasásra került.

A jelentések sorozatát Szőnyi Tamás esperes kezdte meg, majd ezt követően vette kezdetét az előadói jelentések sorozata, amelyekből a szünet előtt a tanulmányi-, missziói-, katechetikai-, sajtóügyi és a szórványügyi jelentést hallgathatta meg a közgyűlés közössége.

A bizottsági jelentések sorát követően ünnepi momentumra került sor, melyben az elmúlt évben megválasztásra került és beiktatott egyházközségi lelkipásztorok ünnepi beerősítése történt meg.

A szünet után folytatódtak az előadói jelentések, utána pedig a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól beérkezett kérések felől határoztak a közgyűlés alkotó tagjai.

A közgyűlés zárásaként Farkas Gyula sajóvámosi gondnok a vendéglátó Sajóvámosi Református Egyházközség nevében a közgyűlés közösségét ebédre hívta a sajóvámosi parókia udvarára.