„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei közgyűlés

Egyházmegyei közgyűlés

Imolán, a református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye 2022. július 2-án.

Szegedi Csaba lelkipásztor nyitóáhítatát követően, a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Tirk Tamás egyházmegyei gondnok mondta el gondnoki megnyitóját.

Köszöntések hangzottak el: Pásztor Dániel püspök és Dr. Molnár Pál főgondnok az egyházkerület részéről, Nagy Ákos Róbert esperes a felvidéki Gömöri Ref. Egyházmegye részéről, Osváth Katalin polgármester a település részéről, Osváth Lajosné főgondnok pedig az egyházközség részéről mondta el köszöntő gondolatait.

Szőnyi Tamás esperes kezdte meg a közgyűlés jelentéseinek sorozatát. Ezt követően vette kezdetét az előadói jelentések sorozata, amelyekből a szünet előtt a tanulmányi-, missziói-, katechetikai- és szórványügyi jelentést hallgathatta meg a közgyűlés közössége.

A bizottsági jelentések sorát megszakítva ünnepi momentumra került sor, melyben az elmúlt évben megválasztásra került egyházközségi lelkipásztorok ünnepi beerősítése történt meg.

Az ünnepi alkalmat követően a megüresedett egyházmegyei tisztségekre tette meg az Elnökség javaslatát.

A szünet után megtörtént az egyházmegyei tisztségviselők titkos szavazással történő megválasztása, folytatódtak az előadói jelentések.

Tóth Dénes, a Választási Bizottság elnöke ismertette az időközi választás eredményét, letették esküjüket az újonnan megválasztott tisztségviselők, majd a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól beérkezett kérések felől határoztak a közgyűlés alkotó tagjai.

A közgyűlés zárásaként Osváth Lajosné főgondnok a vendéglátó Imolai Református Egyházközség nevében a közgyűlés közösségét ebédre hívta az imolai parókia udvarára.