„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Tanács

Egyházmegyei Tanács

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye 2021. május 26-án tartotta Egyházmegyei Tanácsának éves ülését Miskolcon, az egyházkerületi székház nagytermében.

Szőnyi Tamás esperes köszöntő szavai után Kolumbán Gábor Kazincbarcika-felsői lelkipásztor, főjegyző Isten Igéjével bíztatta az egybegyűlteket.

Közös éneklés és imádság után Szőnyi Tamás esperes megnyitotta a tanácskozást, mely a kialakult helyzetben az óvintézkedések betartása mellett vált lehetővé.

A napirendi pontok a hivatalos sorrendben és rend szerint haladtak.

Az Egyházmegyei Tanács alkalma előtt megküldésre kerültek az előadói jelentések a tagok számára, az előadók a tanácsülésen összefoglalták jelentésüket.

Dr. Demeterné Iski Gizella egyházmegyei számvevő ismertette a 2020. évi zárószámadást valamint számvizsgálói jelentését, melyet a Tanács tagjai egyhangúlag elfogadtak.

Ezt követően Kovács Árpád Ferenc egyházmegyei pénztáros ismertette az egyházmegye 2021. évi költségvetését, melyet a tagok szintén egyhangúlag elfogadtak.

Szőnyi Tamás esperes ismertette az előző alkalom óta beérkezett, elnökségi hatáskörben meghozott döntéseket, illetve ismertette a közgyűlési döntést igénylő, eddig beérkezett kéréseket.

A tanácskozás Szőnyi Tamás hálaadó záróbeszédével ért véget.