„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Tanácsülés

Egyházmegyei Tanácsülés

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye 2016. április 27-én tartotta éves Egyházmegyei Tanácsülését Kazincbarcika-Felsőn.

 

Szőnyi Tamás esperes köszöntő szavai után Kolumbán Gábor Kazincbarcika-felsői lelkipásztor Isten Igéjével bíztatta az egybegyűlteket. Ézsaiás próféta szavaival olyan lelki erőt adott a jelenlévőknek, amit a résztvevők nem csupán saját magukénak érezhettek, hanem általuk gyülekezeteinket is erősítette. Hangsúlyozta, hogy mennyire nagy szükségünk van a lelki táplálékra, amikor túlhajszoljuk magunkat, elerőtlenedünk, vagy reményvesztettek leszünk. Útmutatást adott, hogy halljuk meg az Úr szavát, vegyünk példát az első gyülekezettől és közeledjünk hittel és szeretettel egymás felé. Tegyük mindezt azért, mert Ő képes megerősíteni és megújítani minden időben.

 

Közös éneklés és imádság után Szőnyi Tamás esperes megnyitotta az Tanácsülést.

A napirendi pontok a hivatalos sorrendben és rend szerint haladtak.

Dr. Demeterné Iski Gizella egyházmegyei számvevő ismertette a 2015. évi zárószámadást valamint a számvizsgálói jelentést, majd Kovács Árpád Ferenc egyházmegyei pénztáros a 2016. évi költségvetést, melyeket a Tanácsülés egyhangúlag elfogadott.

A Tanácsülés megtárgyalta az előadói jelentéseket, melyeket adott téma felelősei ismertettek, felkészülésképpen az Egyházmegyei Közgyűlésre, amely 2016. május 7-én lesz Mezőcsáton.

A Tanácsülés egy közös ebéddel, imádsággal és Szőnyi Tamás hálaadó záróbeszédével ért véget.

 

>>> KÉPGALÉRIA <<<