„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Lelkész-Főgondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és főgondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban március 24-én és 25-én.

A pénteki napon Szőnyi Tamás esperes áhítata után tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a főgondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, legfőképpen az idei esztendőben esedékes egyházközségi tisztújításhoz kapcsolódó teendőkről.

Ezt követően Szabó Gergely, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet igazgatója adott tájékoztatást a nyugdíjintézet működéséről, a református nyugdíjrendszerről, az ellátások és a jogviszony-típusok sokszínűségéről.

Az estét Kiss László budapesti nyugalmazott lelkipásztor előadása zárta.

Örömünkre szolgál, hogy az eddig is nagy érdeklődéssel kísért csendesnapok sorában kiemelkedőnek számító, több, mint 100 fő lelkipásztor, főgondnok, tisztségviselő vett részt a péntek délutáni, esti alkalmon és a vacsorán.

Szombaton reggel a csendesnap Gergelyfi György emődi lelkipásztor áhítatával folytatódott, majd a pénteki nap előadója, Kiss László lelkipásztor folytatta előadását.

Ezen az alkalmon az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, főgondnokai és tisztségviselői vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.