„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Lelkész-Főgondnoki Csendesnap

Csendes hétvégét tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Mályiban, a Mécses Központban október 6-án és 7-én. A résztvevők az igei feltöltekezés mellett Kiss László pécsváradi lelkipásztor előadását hallgathatták meg a XVII. és XVIII. század magyar történéseiről református szempontból.

Szőnyi Tamás esperes a nyitóáhítatot követően a hagyományoknak megfelelően a fontosabb dátumokról, határidőkről, és programokról tájékoztatta az egyházmegye gyülekezeteinek jelenlévő képviselőit, továbbá a Nemzeti Gyásznapon megemlékezett az aradi vértanúkról is. Külön kiemelte az idén ősszel esedékes egyházközségi, nem lelkészi tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos teendőket, kérve a fokozott odafigyelést a megváltozott egyházi törvények miatt.

Kiss László lelkipásztor előadásának pénteki napján a török kiűzése, Rákóczi szabadságharc református szempontból volt a központi téma.

Szombaton reggel a csendesnap tovább folytatódott Lezákné Hajdu Enikő nagybarcai lelkipásztor áhítatával, majd Kiss László lelkipásztor folytatta a történeti visszatekintést III. Károly és Mária Terézia korára református szempontból.

Ezen az alkalmon idén is az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, főgondnokai és presbiterei vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.