„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Közgyűlés 2017. május 20.

Egyházmegyei Közgyűlés 2017. május 20.

Miskolcon, az avasi református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

Hangóné Birtha Meilnda lelkipásztor nyitóáhítatát követően a Miskolc-Avasi Örömhír Kamaraegyüttes műsorát hallgathatta meg a közgyűlés közössége. A számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Csernaburczky Ferenc egyházmegyei gondnok mondta el gondnoki köszöntőjét, majd Szőnyi Tamás esperes kezdte meg a közgyűlés jelentéseinek sorozatát. Jelentését követően a megüresedett egyházmegyei tisztségekre tette meg az Elnökség javaslatát.

A jelentésben is említésre került az egyházkerületi parókia-felújítási pályázat, melyről a közgyűlés köszöntését követően Csomós József püspök számolt be részletesen.

Ezt követően vette kezdetét az előadói jelentések sorozata, amelyekből a szünet előtt a tanulmányi-, missziói-, katechetikai és az ökumenikai jelentést hallgathatta meg a közgyűlés közössége.

A bizottsági jelentések sorát megszakítva ünnepi momentumra került sor, melyben az elmúlt évben megválasztásra került egyházközségi lelkipásztorok ünnepi beerősítése történt meg.

Ezt követően megtörtént az egyházmegyei tisztségviselők titkos szavazással történő választási eljárása.

Még a szünet előtt köszöntötte a közgyűlést Mészáros István zempléni esperes, Miskolc város részéről Dr. Menyhárt Szabolcs, valamint Dr. Répássy Róbert országgyűlési képviselő és végül, de nem utolsó sorban a házigazda Miskolc-Avasi Református Egyházközség részéről Ábrám Tibor főgondnok.

A szünet után folytatódtak az előadói jelentések, utána Dr. Csukás Zoltán, a Választási Bizottság elnöke ismertette az időközi választás eredményét, letették esküjüket az újonnan megválasztott tisztségviselők, majd a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól beérkezett kérések felől határoztak a közgyűlés alkotó tagjai.