„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Tanács 2020. június 3.

Egyházmegyei Tanács 2020. június 3.

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye 2020. június 3-án tartotta Egyházmegyei Tanácsának éves ülését Kazincbarcika-Felsőn.

Szőnyi Tamás esperes köszöntő szavai után Kolumbán Gábor Kazincbarcika-felsői lelkipásztor Isten Igéjével bíztatta az egybegyűlteket.

Közös éneklés és imádság után Szőnyi Tamás esperes megnyitotta a tanácskozást, mely a kialakult helyzetben az óvintézkedések betartása mellett vált lehetővé.

A napirendi pontok a hivatalos sorrendben és rend szerint haladtak.

Kovács Árpád Ferenc pénztáros ismertette a 2019. évi zárószámadást valamint Dr. Demeterné Iski Gizella egyházmegyei számvevő számvizsgálói jelentését, melyet a Tanács tagjai egyhangúlag elfogadtak.

Ezt követően az egyházmegyei pénztáros ismertette az egyházmegye 2020. évi költségvetését, melyet a tagok szintén egyhangúlag elfogadtak.

Az Egyházmegyei Tanács alkalma előtt megküldésre kerültek az előadói jelentések, így ezek ismertetésére nem került sor, az esetlegesen felmerülő kérdéseket korábban e-mailben jelezhették a tanács tagjai.

Az Egyházmegyei Közgyűlés időpontja továbbra sem ismert, a járványügyi veszélyhelyzetben erről még döntés nem született.

Szőnyi Tamás esperes ismertette az előző alkalom óta beérkezett, elnökségi hatáskörben meghozott döntéseket, illetve ismertette a közgyűlési döntést igénylő, eddig beérkezett kéréseket.

A tanácskozás egy közös ebéddel, imádsággal és Szőnyi Tamás hálaadó záróbeszédével ért véget.