„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Tanács

Egyházmegyei Tanács

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye 2024. május 30-án tartotta éves Egyházmegyei Tanácsülését Kazincbarcika-Felsőn.

Szőnyi Tamás esperes köszöntő szavai után Kolumbán Gábor Kazincbarcika-felsői lelkipásztor Isten Igéjével bíztatta az egybegyűlteket.

Közös éneklés és imádság után Szőnyi Tamás esperes megnyitotta a Tanácsülést.

A napirendi pontok a hivatalos sorrendben és rend szerint haladtak.

A Tanácsülés megtárgyalta az előadói jelentéseket, melyeket adott téma felelősei ismertettek, felkészülésképpen az Egyházmegyei Közgyűlésre, amely 2024. június 15-én lesz Dédestapolcsányban, a dédesi református templomban.

Dr. Demeterné Iski Gizella egyházmegyei számvizsgáló ismertette a 2023. évi zárószámadást valamint a számvizsgálói jelentést, majd Kovács Árpád Ferenc egyházmegyei pénztáros a 2024. évi költségvetést, melyeket a Tanácsülés egyhangúlag elfogadott.

A Tanácsülés egy közös ebéddel, imádsággal és Szőnyi Tamás hálaadó záróbeszédével ért véget.