„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2016. november 4-5.

Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2016. november 4-5.

Csendes hétvégét tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Mályiban, a Mécses Központban november 4-én és 5-én. A résztvevők az igei feltöltekezés mellett Kiss László pécsváradi lelkipásztor előadását hallgathatták a Református Egyház történetéről az I. világháború és 1956. közötti időszakról.

Szőnyi Tamás esperes a nyitóáhítatot követően a hagyományoknak megfelelően a fontosabb dátumokról, határidőkről, és programokról tájékoztatta az egyházmegye gyülekezeteinek jelenlévő képviselőit.

Kiss László lelkipásztor előadásának pénteki napján a református egyház I. és II. világháború közötti időszakába engedett betekintést levéltári visszaemlékezésekre, dokumentumokra alapozva saját kutatásai alapján.

Szombaton reggel a csendesnap tovább folytatódott Szabó Sándor Miskolc-belvárosi lelkipásztor áhítatával, majd Kiss László lelkipásztor folytatta a történeti visszatekintést a II. világháború és 1956. közötti időszakra.

Ezen az alkalmon idén is az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, gondnokai és presbiterei vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.