„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2018. november 23-24.

Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2018. november 23-24.

Lelkész-Gondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és gondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban november 23-án és 24-én.

A pénteki napon Rácz Ilona parasznyai lelkipásztor áhítata után Szőnyi Tamás esperestől tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a gondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, teendőkről. Külön köszöntötte a gondnoki tisztségre újonnan megválasztott gondnok testvéreket.

Ezt követően Victor Anna lelkipásztor invitálta a jelenlévőket a 2018. december 9-én tartandó sajóládi ünnepi alkalomra, a harangszentelésre.

Kiss László pécsváradi lelkipásztor előadásának pénteki napján Mátyás király korába engedett betekintést saját kutatásai alapján.

Az estét vacsora zárta, majd kötetlen beszélgetések során mélyültek gyülekezeteink kapcsolatai.

Szombaton reggel a csendesnap Márkus László tiszatarjáni és geleji lelkipásztor áhítatával folytatódott, majd ismét mélyrehatóan tanulmányozhattuk Mátyás király korát, folytatva az előző este megkezdett előadást.

Ezen az alkalmon az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, gondnokai és presbiterei vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.