„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2019. október 18-19.

Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2019. október 18-19.

Lelkész-Gondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és gondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban október 18-án és 19-én.

A pénteki napon Éles György prágai lelkipásztor áhítata után beszámolót tartott a prágai református gyülekezetről és a NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLATRÓL.

Ezt követően Szőnyi Tamás esperestől tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a gondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, teendőkről.

Szombaton reggel a csendesnap Adamcsik Dávidné Mártha Anita harsányi és emődi lelkipásztor áhítatával folytatódott, majd Dr. Dienes Dénes professzor „A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ÉS AZ EGYHÁZAK” című előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

Ezen az alkalmon az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, gondnokai és presbiterei vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.