„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkészi Csendesnap Mályiban

Lelkészi Csendesnap Mályiban

Hamvazószerdával elkezdődött a böjt, lelki-testi tisztulásunk minősített időszaka a keresztyén szabadság jegyében. A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye elnöksége felismerte, hogy a lelkipásztorok számára is szükség van csendre, hitbéli erősödésre, növekedésre. Most csak ők kaptak meghívást csendesnapra, hogy hitelesen vezethessenek, kísérhessenek minden rájuk bízottat a Húsvétig tartó, Krisztus szenvedéseire emlékező cseppet sem könnyű időszakban. A szervezés sem volt könnyű, mert amíg a lehetőséget megkaptuk, nem tudtunk vele mindnyájan, és nem tudtunk vele teljes mivoltában élni. A csendesnapra időt kellett szakítani, oda kellett szánni órákat, amelyeket máshol és máshogyan, fontosabban és felelősebben is eltölthettünk volna. Nagy áldás, hogy mégis megtalálta a maga csendjét az is, aki csak rövid időre tudott szolgatársaihoz csatlakozni és az is, aki mindvégig jelen lehetett.

Kósa Enikő lelkipásztor

2016. február 12-13-án Lelkészi Csendesnapot tartottak a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészeinek Mályiban, a Mécses Központban.

Péntek délután Baksy Mária abaúji esperes nyitó áhítatával kezdődött az együttlét. A meghívott előadó P. Szalay Emőke múzeológus, a néprajztudomány kandidátusa volt, előadásának témája „Kincsek a Borsod-Gömöri Református Egyházmegyében”.

A szombati nap Tóth Dénes sajókeresztúri lelkipásztor áhítatával kezdődött, majd a jelenlévők Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár előadását hallgathatták meg két részben.