„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Presbiterek a közéletben

Presbiterek a közéletben

Presbiteri napot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Miskolcon, a felsővárosi református templomban, szeptember 26-án. Lelkészek, gondnokok és egyházmegyei tisztségviselők voltak kíváncsiak a presbiterek közéleti szerepéről és szolgálatáról szóló előadásokra, de voltak, akik a találkozás miatt vettek részt a programon.

Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese köszöntőjében elmondta, hogy huszonöt éve nem rendeztek egyházmegyei presbiteri találkozót, ezért szerették volna újraéleszteni a hagyományt. Nem csak a találkozás és az ismerkedés lehetősége, hanem a tanulás és a közösség gyakorlása miatt, az isteni igével a középpontban. „…Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva…”

Takaró Tamás esperes, a Budapest-Pesterzsébet-Központi Református Egyházközség lelkésze igehirdetésében a keresztyénség európai helyzetéről beszélt. Szerinte lelki ébredésre van szükség, ugyanis a keresztyénségnek nincs ereje a kontinensen, az emberek döntő többsége nem érdeklődik az egyházak iránt, sok templom kiürül. Pedig Jézus örök érvényű igazságként azt mondja: „ti vagytok a világ világossága, a föld sója, nélkületek nincs élet.”

Az igehirdető később előadást is tartott „A presbiteri tiszt Isten igéje szerint” címmel, melyben a tisztségviselők elhívásával, megválasztásával, fizikai és lelki szolgálatával foglalkozott. „Minden szolgálat titka a belső erősödés; ehhez pedig az kell, hogy a közösség naponta kiszolgáltassa magát Isten igéjének” ? hangsúlyozta az előadó.

Benke György nyugalmazott lelkipásztor a presbiterek közéleti szerepéről szóló előadásában kiemelte: a társadalom és az egyház legfőbb összekötői a presbiterek, akik nem csak a gyülekezetekben, hanem a hétköznapi életben is beteljesíthetik szolgálatukat. Missziói feladatuk, hogy fiatalokat szólítsanak meg „a maguk utcájukban, családjukban és munkahelyükön, a mostani, nehéz időkben is”.

forrás: www.tirek.hu