„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
TIREK Bőcsi Idősek Otthona – hálaadó istentisztelet

TIREK Bőcsi Idősek Otthona – hálaadó istentisztelet

Tiszáninneni Református Egyházkerület
Bőcsi Idősek Otthona
15 – 10 éves HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

2022. október 3. 10:00 Bőcs, református templom

Program:
Gyülekező ének 90:1,9
Fennálló ének 378:1 (221:1)
Nagyének 81:1,2,3
Szószéki szolgálat, igehirdetés: Pásztor Dániel püspök
Ének 89:7
Igei köszöntő: Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese
Visszatekintés: Kovács Katalin intézményvezető, Dr. Czibere Károly, az MRSZ főigazgatója, Nagy László polgármester
Lévay József Református Gimnázium diákjainak műsora
Zárszó: Földesiné Kántor Mária intézményi lelkész
Otthon lakóinak, dolgozóinak közös éneke
Áldás
Himnusz
Záróének 234:1,2,3,4 (548:1,2,3,4)