„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Egyházmegyei Közgyűlés 2023. június 24.

Egyházmegyei Közgyűlés 2023. június 24.

Hernádkakon, a református templomban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye.

Mike Martin lelkipásztor nyitóáhítatát követően, a számbavétel és a határozatképesség megállapítása után először Tirk Tamás egyházmegyei főgondnok mondta el megnyitó beszédét, majd köszöntések hangzottak el: Dr. Molnár Pál főgondnok (Tiszáninneni Református Egyházkerület), Mészáros István esperes (Zempléni Református Egyházmegye), Kusnyír László esperes (Abaúji Református Egyházmegye), Dr. Kocsisné Asztalos Anikó lelkipásztor mondta el köszöntő gondolatait.

Szőnyi Tamás esperes kezdte meg a közgyűlés jelentéseinek sorozatát.

A jelentések felolvasása, megvitatása folytatódott, amelyekből a szünet előtt a tanulmányi-, missziói-, katechetikai- és a szórványügyi jelentést hallgathatta meg a közgyűlés közössége.

A bizottsági jelentések sorát megszakítva ünnepi momentumra került sor, melyben az elmúlt évben megválasztásra került egyházközségi lelkipásztorok ünnepi beerősítése történt meg.

A szünet után folytatódtak az előadói jelentések, majd a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól beérkezett kérések felől határoztak a közgyűlés alkotó tagjai.

A közgyűlés zárásaként Tirk Tamás polgármester, a gyülekezet főgondnoka a vendéglátó Hernádkaki Református Egyházközség nevében a közgyűlés közösségét ebédre hívta a hernádkaki parókia udvarára.