„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Főgondnoki Csendesnap Mályiban 2022. február 18-19.

Lelkész-Főgondnoki Csendesnap Mályiban 2022. február 18-19.

Lelkész-Főgondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és főgondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban február 18-án és 19-én.

A pénteki napon Szőnyi Tamás esperes áhítata után tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a főgondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, teendőkről.

Ezt követően Tóth Tamás mezőcsáti főgondnok, a Mezőcsáti Színjátszó Egyesület elnöke mutatta be a jelenlévőknek az egyesület és a színtársulat tevékenységét, a játszott színdarabokat.

Az estét Barnóczki Anita „Kié az egyház” című előadása zárta.

Örömünkre szolgál, hogy az eddig is nagy érdeklődéssel kísért csendesnapok sorában kiemelkedőnek számító 112 fő lelkipásztor, főgondnok, tisztségviselő vett részt a péntek délutáni, esti alkalmon és a vacsorán.

Szombaton reggel a csendesnap ifj. Dudás Ferenc tábori lelkész áhítatával folytatódott, majd Bódiss Tamás zsinati énekügyi előadó mutatta be az új református énekeskönyv érdekességeit, sajátosságait.

Ebéd előtt még Hangó István Miskolc-avasi lelkipásztor adott tájékoztatást az avasi templomban kialakított padfűtésről.

Ezen az alkalmon az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, főgondnokai és tisztségviselői vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.