„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2021. október 15-16.

Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2021. október 15-16.

Lelkész-Gondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és főgondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban október 15-én és 16-án.


A pénteki napon Szőnyi Tamás esperestől az áhítatot követően tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a főgondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, teendőkről.

Kiss László pécsváradi lelkipásztor előadásának pénteki napján Kálvin János és Zwingli Ulrich úrvacsorai gondolkodásába engedett betekintést saját kutatásai alapján.

A program befejezéseként Hangóné Birtha Melinda lelkipásztor adott tájékoztatást a reForrás kiadvány aktualitásairól.

Az estét vacsora zárta, majd kötetlen beszélgetések során mélyültek gyülekezeteink kapcsolatai.

Szombaton reggel a csendesnap Várady Zsolt kondói és radostyáni lelkipásztor áhítatával folytatódott, majd ismét mélyrehatóan tanulmányozhattuk a magyar reformáció kezdetét és hatását a magyar történelemre, folytatva az előző este megkezdett előadást.

Ezen az alkalmon az egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorai, gondnokai és presbiterei vettek részt, akik lelkileg feltöltődve tértek haza egyházközségeikbe.