Lelkészértekezlet

Pünkösdre felkészítő lelkészértekezletet tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkipásztori közössége 2022. május 24-én szerdán 9 órától a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházának nagytermében.   Szőnyi Tamás esperes nyitóáhítata és tájékoztatója után Vadnai Zoltán lelkipásztor ismertette az egyházkerület előttünk álló programjait.   Az előadást megelőzően Hangóné Birtha Melinda adott betekintést a pünkösdi …

Lelkész-Főgondnoki Csendesnap Mályiban 2022. február 18-19.

Lelkész-Főgondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és főgondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban február 18-án és 19-én. A pénteki napon Szőnyi Tamás esperes áhítata után tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a főgondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, teendőkről. Ezt követően Tóth Tamás mezőcsáti főgondnok, …

Lelkészi Csendesnap Mályiban 2021. december 3-4.

Lelkészi Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi közössége Mályiban, a Mécses Központban december 3-án és 4-én. A pénteki nap a csoport számára Szűcs Endre püspöki főtanácsos énektanításával kezdődött. Szőnyi Tamás esperes áhítatát követően az aktuális feladatokról, teendőkről hallgattak meg tájékoztatót a jelenlévők, majd Dr. Vladár Gábor előadása hangzott el …

Lelkész-Gondnoki Csendesnap Mályiban 2021. október 15-16.

Lelkész-Gondnoki Csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi és főgondnoki közössége Mályiban, a Mécses Központban október 15-én és 16-án. A pénteki napon Szőnyi Tamás esperestől az áhítatot követően tájékoztatást kaptak a lelkipásztorok és a főgondnokok az elmúlt időszak egyházmegyei történéseiről, az előttük álló feladatokról, teendőkről. Kiss László pécsváradi lelkipásztor előadásának …